Doelgroep

Ik bedien verschillende doelgroepen en organisaties.

  • Individueel (kind/jeugd/ouder): je kunt bij mij altijd terecht voor individuele begeleiding op het gebied van de aangeboden diensten
  • Gezin: Je kunt bij mij altijd terecht voor begeleiding in het gezin.
  • Particuliere groepen: mits er genoeg aanmeldingen zijn, kan er een groep worden samengesteld waarin we aan de slag gaan met weerbaarheid, sociale vaardigheden, faalangst- en/of examenvrees.
  • Scholen (PO/MO/MBO/HBO/WO): scholen en universiteiten kunnen mij inhuren voor Rots & Waterlessen, faalangst- en/of examenvreestrainingen, weerbaarheidstrainingen, sociale vaardigheidstrainingen.
  • Sportcentra: bij sportcentra kan ik aan de slag met deelnemers die behoefte hebben aan meer weerbaarheid. Boksend Opvoeden en Rots & Water zijn de meest voorkomende trainingen die daar gegeven worden.
  • Wijk/Buurtcentra: in buurtcentra geef ik vooral sociale vaardigheids- en Rots & Watertrainingen aan kinderen en fungeer ik als vraagbaak voor ouders die vragen hebben over opvoeding.
  • Bedrijven: bedrijven kunnen mij inhuren voor teambuilding.