Diensten

(Ambulante) Jeugd- en Gezinshulpverlening (voor ouders en/of kind)

Als SKJ geregistreerde jeugd- en gezinshulpverlener kom ik bij jou thuis of je komt naar een passende locatie om te werken aan jouw vragen omtrent opvoeding en ontwikkeling. Dit kunnen vragen zijn over gedrag, gezin, opvoeding maar ook over het versterken van een netwerk of het op orde krijgen van activiteiten (zoals administratie en huishouden) zodat het thuis ontspannener wordt.

Ik zal je hierbij begeleiden door o.a.:

 • Het werken vanuit een netwerk
 • Het ondersteunen van pedagogische basisvoorzieningen
 • Het aansluiten bij de vraag en werken op maat
 • Te helpen een (gezins)plan op te stellen
 • Het versterken van eigen kracht
 • Het versterken van de opvoeding en ontwikkeling
 • Op te treden bij onveiligheid en crisissituaties
 • Het inzetten van specialistische hulp
 • Het versterken van functioneren op andere domeinen
 • Het afstemmen van de hulp
Trauma & Hechting

Trauma en hechting laat zijn sporen na in het lichaam. Om trauma of problematische gehechtheid te verminderen, kan ik je helpen veranderingen tot stand te brengen door middel van lichaamsbewustzijn. Ik leer en help je nieuwsgierig te worden naar de relatie tussen het lichaam, overtuigingen en emoties. Je leert deze te herkennen en op te merken en hoe deze zich presenteren. Ik leer je met bewuste aandacht te experimenten met lichaamssensaties die je ervaart om zo in het hier en nu nieuwe ervaringen op te doen die effect hebben op je overtuigingen emoties en patronen. Het gaat hierbij niet om het mentaal inzicht geven in het probleem maar om ruimte te creëren waarin het lichaam je het verhaal vertelt. Hierdoor komen er als vanzelf nieuwe betekenissen en inzichten naar voren.

Opvoedondersteuning

Als je als ouder tegen bepaalde zaken aanloopt betreft de opvoeding, kan ik je bij het volgende begeleiden:

 • Een positieve opvoedstijl
 • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
 • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties

Ouders worden ondersteund in het aanleren van een positieve opvoedstijl. Dit heeft als doel emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 0 tot 16 jaar te voorkomen.

Door het aanleren van positieve opvoedvaardigheden kunnen ouders beter omgaan met moeilijk gedrag van hun kind(eren) en is er betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties. Deze vaardigheden zullen positief contact en gewenst gedrag bevorderen, nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren en ongewenst gedrag leren hanteren. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht van de ouder. Er wordt naar gestreefd de autonomie van ouders te versterken zodat zij zelf problemen kunnen oplossen en met nieuwe opvoedsituaties kunnen omgaan. Omdat de opvoedondersteuning van beperkte duur is, is het belangrijk de autonomie van ouders te versterken. Ouders leren voor zichzelf en voor hun kind haalbare doelen te stellen en de juiste strategie te kiezen voor de oplossing van een bepaald probleem.

Weerbaarheidstraining

Als Weerbaarheidstrainer ben ik breed onderlegd en kan ik vele hulpvragen van klanten beantwoorden. Ik geef trainingen aan jongens en meisjes in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Doel van de training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook het leren herkennen van emoties/triggers en daar mee om leren gaan is een belangrijk onderdeel van de training.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/school in dit proces te betrekken.

Differentiaties die ik, als de situatie daarom vraagt, aan kan brengen zijn:

Basisschool. Hierbij richt ik me specifiek op kinderen in het Primair Onderwijs van 4 tot 11/12 jaar oud. Voor groep 1 – 8 oefeningen, spelen, basisinzichten, lesplannen.

Meisjes en Vrouwen (12- 18+) Met o.a. de thema’s innerlijke kracht en uitstraling, zelfvertrouwen, eigen keuzes leren maken, in actie leren komen in bedreigende situaties.

Kinderen en jongeren met psychosociaal trauma. Hierbij richt ik me op kinderen en jongeren die in hun leven te maken hebben (gehad) met trauma en/of de hiermee samenhangende verlieservaring (rouw).

Faalangst- en Examenvreestraining

Faalangstreductietraining oftewel faalangsttraining is een training waarbij deelnemers om leren gaan met faalangst en spanningen. Er kan ook individueel gewerkt worden middels een behandeling faalangst of therapie voor faalangst. Bij YouCan Coaching wordt behandeling aangeboden voor zowel faalangst bij kinderen als faalangst bij volwassenen.

Faalangst is een probleem waar veel mensen last van hebben. Het is een bijzondere vorm van angst waarbij je zo bang bent om te falen dat je niet meer goed kunt presteren of functioneren. Dit kan de prestaties op school, op het werk en in de sociale omgang sterk beïnvloeden.

Behandeling van faalangst via deelname aan de faalangsttraining is geen langdurig proces. Middels een kortdurende therapie zijn de klachten meestal snel onder controle.

Faalangst uit zich bij sommige kinderen vooral in problemen bij proefwerken, overhoringen en spreekbeurten omdat ze bang zijn dat het geheugen hen in de steek laat. Bij volwassenen komt de faalangst tot uiting in de werksituatie of bv. bij sollicitatiegesprekken. Het kan ook zijn dat faalangst zich lichamelijk uit en het lichaam niet meer meewerkt en waardoor bijvoorbeeld slecht gepresteerd wordt bij het sporten of gymnastiek. Weer anderen hebben vooral moeite met het leggen van contacten met anderen, omdat ze bang zijn afgewezen te worden. De faalangst komt dan voornamelijk tot uiting bij de sociale omgang.

Met een faalangstreductietraining of individuele behandeling faalangst worden handvatten aangeboden om deze angsten en onzekerheden onder controle te krijgen. Examenvreestraining is een aangepaste versie van een faalangsttraining speciaal gericht op examenleerlingen in het VO, MBO/HBO en WO.