Diensten

Rots en Water

Rots & Water ® is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Als Rots en Water trainer ben ik breed onderlegd en kan ik  vele hulpvragen van klanten beantwoorden. Differentiaties die ik, als de situatie daarom vraagt, aan kan brengen zijn:

Rots en Water Basisschool. Hierbij richt ik me specifiek op kinderen in het Primair Onderwijs van 4 tot 11/12 jaar oud. Voor groep 1 – 8 oefeningen, spelen, basisinzichten, lesplannen.

Rots en Water Focus op Meisjes en Vrouwen (12- 18+) Met o.a. de thema’s innerlijke kracht en uitstraling, zelfvertrouwen, eigen keuzes leren maken, in actie leren komen in bedreigende situaties.

Rots en Water en kinderen en jongeren met psychosociaal trauma. Hierbij richt ik me op kinderen en jongeren die in hun leven te maken hebben (gehad) met trauma en/of de hiermee samenhangende verlieservaring (rouw).

Voor meer informatie over het Rots & Water programma, klik op het logo.

(Ambulante) Jeugd- en Gezinshulpverlening (voor ouders en/of kind)

Als SKJ geregistreerde jeugd- en gezinshulpverlener kom ik bij jou thuis of je komt naar een passende locatie om te werken aan jouw vragen omtrent opvoeding en ontwikkeling. Dit kunnen vragen zijn over gedrag, gezin, opvoeding maar ook over het versterken van een netwerk of het op orde krijgen van activiteiten (zoals administratie en huishouden) zodat het thuis ontspannener wordt.

Ik zal je hierbij begeleiden door:

 • Het werken vanuit een netwerk
 • Het ondersteunen van pedagogische basisvoorzieningen
 • Het aansluiten bij de vraag en werken op maat
 • Te helpen een (gezins)plan op te stellen
 • Het versterken van eigen kracht
 • Het versterken van de opvoeding en ontwikkeling
 • Op te treden bij onveiligheid en crisissituaties
 • Het inzetten van specialistische hulp
 • Het versterken van functioneren op andere domeinen
 • Het afstemmen van de hulp
Faalangst- en Examenvreestraining

Faalangstreductietraining oftewel faalangsttraining is een training waarbij deelnemers om leren gaan met faalangst en spanningen. Er kan ook individueel gewerkt worden middels een behandeling faalangst of therapie voor faalangst. Bij YouCan Coaching wordt behandeling aangeboden voor zowel faalangst bij kinderen als faalangst bij volwassenen.

Faalangst is een probleem waar veel mensen last van hebben. Het is een bijzondere vorm van angst waarbij je zo bang bent om te falen dat je niet meer goed kunt presteren of functioneren. Dit kan de prestaties op school, op het werk en in de sociale omgang sterk beïnvloeden.

Behandeling van faalangst via deelname aan de faalangsttraining is geen langdurig proces. Middels een kortdurende therapie zijn de klachten meestal snel onder controle.

Faalangst uit zich bij sommige kinderen vooral in problemen bij proefwerken, overhoringen en spreekbeurten omdat ze bang zijn dat het geheugen hen in de steek laat. Bij volwassenen komt de faalangst tot uiting in de werksituatie of bv. bij sollicitatiegesprekken. Het kan ook zijn dat faalangst zich lichamelijk uit en het lichaam niet meer meewerkt en waardoor bijvoorbeeld slecht gepresteerd wordt bij het sporten of gymnastiek. Weer anderen hebben vooral moeite met het leggen van contacten met anderen, omdat ze bang zijn afgewezen te worden. De faalangst komt dan voornamelijk tot uiting bij de sociale omgang.

Met een faalangstreductietraining of individuele behandeling faalangst worden handvatten aangeboden om deze angsten en onzekerheden onder controle te krijgen.

Examenvreestraining is een aangepaste versie van een faalangstraining speciaal gericht op examenleerlingen in het VO, MBO/HBO en WO.

Opvoedondersteuning: Triple P

De naam ‘Triple P’ staat voor ‘Positive Parenting Program’ en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.

Als je als ouder tegen bepaalde zaken aanloopt betreft de opvoeding, kan ik je bij het volgende begeleiden:

 • Een positieve opvoedstijl
 • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
 • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties

Voor meer informatie over het Triple P programma, klik op het logo.

Boksend Opvoeden

Boksend Opvoeden is niet het ECHTE boksen maar het is een weerbaarheidsprogramma wat de hulpvraag van onze leerlingen/kinderen/deelnemers kan beantwoorden. Het programma biedt verschillende boksspellen en bokslessen aan die worden ingezet om de hulpvraag te beantwoorden. Door de aangeboden boksoefeningen worden de verschillende triggers / uitdagers blootgesteld die wellicht aan een basisemotie gekoppeld kunnen worden. Dit alles met als doel om de gestelde hulpvraag te beantwoorden. Door een stuk zelfbewustzijn te stimuleren en tools mee te geven wordt boksen als pedagogisch middel gebruikt om in gesprek te gaan. De trainer geeft handvatten en helpt de leerlingen/kinderen/deelnemers om juiste keuze te maken door concrete afspraken te maken. Bij een eerstvolgende vervolgtraining is er altijd een kort evaluatiemoment hoe de transfer thuis ging betreft de gemaakte afspraken. Wat we tijdens de training ervaren en leren over onszelf, passen we thuis of op school toe. Ervarend leren en lichaamsgericht werken is waar Boksend Opvoeden voor staat. We hebben een mentaal, fysiek en emotioneel doel. Daarnaast vergroten we het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfbeheersing. Dit alles door planmatig en doelgericht te werken.

Voor meer informatie over het programma Boksend Opvoeden, klik op het logo.